Addiction

Addiction

Addiction er en psykologisk og fysisk manglende evne til at stoppe med at indtage et kemikalie, et stof, en aktivitet eller et stof, selvom det forårsager psykologisk og fysisk skade.

Udtrykket afhængighed henviser ikke kun til afhængighed af stoffer som heroin eller kokain. En person, der ikke kan stoppe med at tage et bestemt lægemiddel eller et kemikalie, har en stofafhængighed.

Nogle afhængigheder involverer også en manglende evne til at stoppe med at deltage i aktiviteter, såsom spil, spise eller arbejde. Under disse omstændigheder har en person en adfærdsafhængighed.

En sygdom

Misbrug er en kronisk sygdom, der også kan være resultatet af at tage medicin. Overforbrug af foreskrevne smertestillende midler for eksempel forårsager over 200 dødsfald om året i Danmark.

Når en person oplever afhængighed, kan de ikke kontrollere, hvordan de bruger et stof eller deltager i en aktivitet, og de bliver afhængige af det for at klare det daglige liv.

Hvert år koster afhængighed af alkohol, tobak, ulovlige stoffer og receptpligtige opioider den amerikanske økonomi op til 740 milliarder dollars i behandlingsomkostninger, tabt arbejde og virkningerne af kriminalitet. Denne beregning er ikke lavet på den danske økonomi, men hvis vi sammenligner os direkte på befolkningsantal, så svarer det til ca. 70 milliarder kr. om året

De fleste mennesker begynder at bruge et stof eller først deltage i en aktivitet frivilligt. Imidlertid kan afhængighed overtage og reducere selvkontrol.

Misbrug versus misbrug

  • Ikke alle, der misbruger et stof, har en afhængighed.
  • Stofmisbrug og afhængighed af stoffer er to forskellige ting.

Misbrug henviser til forkert, overdreven eller ikke-terapeutisk brug af krops- og sindsændrende stoffer.

Dog ikke alle, der misbruger et stof, har en afhængighed. Afhængighed er den langsigtede manglende evne til at moderere eller ophøre med indtagelse.

F.eks. Kan en person, der drikker alkohol kraftigt om aftenen, opleve stoffets euforiske og skadelige virkninger.

Dette kvalificeres imidlertid ikke som en afhængighed, indtil personen føler behov for at indtage denne mængde alkohol regelmæssigt, alene eller på tider af døgnet, hvor alkoholen sandsynligvis vil forringe regelmæssige aktiviteter, såsom om morgenen.

En person, der endnu ikke har udviklet en afhængighed, kan udsættes for yderligere brug af de skadelige bivirkninger af stofmisbrug. For eksempel kan opkast eller vågne op med tømmermænd efter at have drukket for meget alkohol afskrække nogle mennesker fra at drikke det beløb når som helst snart.

En person med en afhængighed vil fortsat misbruge stoffet på trods af de skadelige virkninger.

Læs mere om alkoholisme