Afhængighed

Man kan blive afhængig af mange forskellige ting her i livet. Men før man begynder at beskrive afhængighed er, så er det vigtigt at skelne imellem almindelig afhængighed og skadelig afhængighed.

Den afhængighed vi alle har er at vi er afhængige af mad, ilt og vand. Vi er også afhængige af socialt samvær og forplantning(sex) og en følelse af samhørighed.

Den skadelige afhængighed opstår når vi kommer ud af balance og begynder at kompensere ved at skrue op eller ned for vores sociale liv og vores behov i det daglige..

Vil du gerne vide om du er afhængig? Så klik her

Hvad er definitionen af Afhængighed?

Vores definition af afhængighed tager udgangspunkt i Verdenssundhedsorganisationen WHOs definition af afhængighed

Hvad er afhængighedssyndrom?

En person lider af et afhængighedssyndrom, når tre eller flere af følgende kriterier samtidigt har været til stede inden for tre måneder eller gentagne gange inden for et år:

  1. Man har trang (craving).
  2. Man har svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen.
  3. Man har abstinenser og indtager rusmidlet for at undgå abstinenser
  4. Man har svært ved at nedsætte og stoppe forbruget (toleranceudvikling).
  5. Rusmidlet spiller en dominerende rolle i forhold til, hvordan man prioriterer og bruger sin tid.
  6. Man indtager forsat rusmidlet, selvom der er negative konsekvenser for én fysisk, psykisk, social mv.

Det er vigtigt at vide at det i det amerikanske diagnosesystem DSM-IV betragtes misbrug i højere grad som en social diagnose og et skadeligt forbrug er karakteriseret ved at medføre:

  1. Manglende evne til at indfri betydelige forpligtelser på arbejdet, i skolen eller i hjemmet.
  2. Fysisk farlige situationer (f.eks. ved kørsel i bil eller betjening af maskiner).
  3. Juridiske problemer.
  4. Tilbagevendende sociale eller interpersonelle problemer (f.eks. konflikter med ægtefælle om konsekvenser af beruselse, fysiske slagsmål mv.)

I Nationale retningslinjer-for den sociale stofmisbrugsbehandling skelner man ikke mellem skadeligt brug/misbrug og afhængighed, på det punkt følges DSM-V.

Hvad kan man gøre hvis man er blevet afhængig?

Når man først selv har opdaget at man er fanget i afhængighed så er det vigtigt at man ikke holder det hemmeligt. Det er vores klare anbefaling at man fortæller sine nærmeste om at man er i problemer. Akkurat som man ville hvis man var syg af noget andet.

Dernæst skal man vurdere hvor stor grad af hjælp man har brug for.

Der findes forskellige typer af behandling der varierer i både intensitet, kvalitet og beliggenhed.

Døgnbehandling som er den mest intensive, og også ofte den mest effektive kan være at foretrække fordi den er over kort tid og den giver fred til fordybelse og ro. Døgnbehandling er også effektiv når det gælder eventuel afrusning og medicinsk nedtrapning.

Ambulant behandling findes i flere intensiteter og den mest intensive kaldes dagbehandling. Den er som regel 5 timer hver dag alle ugens hverdage.

En anden type ambulant behandling er for dem der har arbejde eller uddannelse. Den foregår 1-2 gange om ugen i aftentimerne. Den benyttes også ofte efterfølgende et døgnbehandlingsforløb, så man man fastholde de nye gode vaner.

definitionen på afhængighed